HCP Privacy Notice

Bausch & Lomb Nordic AB, ett Bausch Health-företag (‘Bausch + Lomb’), informerar härmed om att det samlar in och använder personlig information om dig, såsom namn, titel, kontaktuppgifter, specialitet, curriculum vitae, information om dina nuvarande och tidigare interaktioner med Bausch + Lomb och om ditt deltagande i evenemang, konferenser och vetenskapliga studier, information om professionellt tagna fotografier, finans- och bankuppgifter som du tillhandahåller till oss för att vi ska betala dig för tjänster och tillhandahålla ersättning för arbetsrelaterade avgifter, resor, boende och egna kostnader,  samt ditt yrkesrelaterade ID-nummer, passnummer, skatteregistreringsnummer, dina preferenser eller krav och annan personlig information som du kan tillhandahålla om dig själv och dina professionella aktiviteter.   Vi kan samla in personlig information från dataföretag som tillhandahåller informationstjänster inom hälso- och sjukvårdssektorn, offentligt tillgängliga källor till arbetsrelaterad information och gemensamma marknadsföringspartners.

När du ombes att tillhandahålla personlig information kan du välja att inte tillhandahålla sådan information.  Men om du väljer att inte tillhandahålla uppgifter som är nödvändiga för att vi ska kunna tillhandahålla efterfrågade tjänster eller utföra våra avtalsförpliktelser kanske vi inte kan tillhandahålla dessa tjänster eller utföra dessa avtalsförpliktelser.

Bausch + Lomb bearbetar din personliga information mot bakgrund av företagets legitima intressen, dvs. att upprätthålla en relation med dig, att bedöma dina intressen och din expertis, att överväga framtida samarbete med dig och att nå ut till dig i samband med sådana möjligheter, bland annat att: bjuda in dig att delta i kongresser/paneler, möten med vårdpersonal och utbildningsaktiviteter eller evenemang inklusive att kontakta dig för din professionella expertis eller i samband med undersökningar som rör våra produkter eller tjänster; förse dig med marknadsförings- och reklamkommunikation om vetenskapliga frågor/hälsofrågor eller om våra produkter (digital eller på annat sätt) som kan anpassas till ditt yrkesområde och dina intressen.  I vissa fall kan det enligt lag krävas att vi samlar in din information, till exempel i säkerhetsrapporter.  Slutligen kan det finnas tillfällen där vi ber om ditt samtycke, till exempel när du givit ditt samtycke till att ta emot viss kommunikation, såsom marknadsföring och reklamkommunikation.

I enlighet med tillämplig lag har du vissa rättigheter med avseende på din personlig information, såsom rätt till åtkomst, rättelse, begränsning, radering, motsättning och portabilitet. Om du vill utöva dessa rättigheter, kontakta Bausch + Lomb på: DPO@bausch.com.  Om du inte är nöjd med Bausch + Lombs svar eller oroar dig för Bausch + Lombs databehandlingsmetoder kan du kontakta Bausch Healths dataskyddsombud på: DPO@bausch.com.  Du har också rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten för dataskydd i ditt land.

Din personliga information kommer att delas med andra Bausch Health-enheter, inklusive i USA där olika nivåer av integritetsskydd gäller.  Bausch + Lomb inrättade avtalsskydd för att garantera en lämplig skyddsnivå enligt gällande lag.  Kontakta Bausch Healths dataskyddsombud för mer information.  Viss personlig information kan också delas med Bausch + Lombs tjänsteleverantörer och med behöriga myndigheter enligt vad som krävs eller tillåts enligt lag.

Personlig information om dig kommer att sparas i fem år efter din senaste interaktion med Bausch Health, såvida inte tillämpliga lagar kräver längre lagringstider.

Om du interagerar med oss online, se även den integritetspolicy som publiceras på webbplatsen eller i applikationen som du använder.

Du har rätt att motsätta dig vår insamling och användning av din personliga information såsom förklaras i detta meddelande. Om du vill göra detta ber vi dig kontakta oss på: DPO@bausch.com.